Om oss

Åsaskolan år en F-9 skola med engagerade medarbetare som har glädjen att ta hand om ca 700 elever.

På Åsaskolan har vi ett positivt, tryggt och tillåtande klimat. Här uppmuntras alla att föra fram sina åsikter, prova nya idéer och att ta ansvar för sitt lärande.

Vi tar tillvara på och uppmuntrar elevernas kreativitet och nyfikenhet genom att vara lyhörda och ha ett positivt förhållningssätt till deras idéer.

För att kunna förverkliga elevernas idéer samverkar vi med andra i samhället, exempelvis åker vi på studiebesök och använder oss av kontakter in i arbetslivet som föräldrar har.

Vi arbetar i en väl fungerande organisation och är indelade i arbetslag; F-3, 4-6 och 7-9. Arbetslagen är uppdelade i ett antal mindre grupper för att skapa trygghet i en fungerande lämiljö.