Fritidshem

På Åsaskolan finns det 4 fritidshem och en fritidsklubb.

Fritidshemmens syfte är att komplettera utbildningen i grundskolan. På fritidshemmen vill vi stimulera elevernas utveckling och lärande samt erbjuda dem en meningsfull fritid. Vi utgår från en helhetssyn på eleven och elevens behov.

Vår verksamhet ger eleverna rika möjligheter till inflytande.