Organisation

Åsaskolan är indelad i tre skolenheter; F-3, 4-6 och 7-9.

Förskoleklass - Åk 3

Hit hör avdelningarna;

  • Vågen (Förskoleklass)
  • Skäret (åk 1)
  • Kobben (åk 2)
  • Strandklippan (åk 3)

Ansvarig för F-3 är rektor Maria Franzén.

Åk 4-6

  • Grönt Hus (åk 4)
  • Gult Hus (åk 5)
  • Rött Hus (åk 6)
  • Fritidsklubben Kulingen 

Ansvarig för åk 4-6 är rektor Fredrik Andreasson.

Åk 7-9

  • Åk 7-9

Ansvarig för åk 7-9 är rektor Ulrika Jansson.

Pedagogiskt område Söder

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska områden; Norr, Centrum och Söder.

Åsaskolan ingår i pedagogiskt område Söder. Ansvarig verksamhetschef är Annika Hellström.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola