Björkris förskola och skola

Björkris förskola och skola  ligger i det nybyggda området Björkris bredvid Hede outlet i Kungsbacka. Björkris tillhör pedagogiskt område Centrum

På Björkris samarbetar förskolan och skolan både fysiskt och utvecklingsmässigt. Vi delar samma vision och verksamhetsidé. 

Förskolan i Björkris

Förskolan i Björkris består av åtta barngrupper. 

Skolan i Björkris

På Björkrisskolan har vi från och med detta läsår 2019/2020 ökat med en årskurs och har då elever från förskoleklass till årskurs 6. Skolan har tre fritidshem.

Kontakta gärna

Björkris förskola och skola
0300-83 58 00

Rektor Katarina Skoogsberg
0300-83 64 61 
katarina.skoogsberg@kungsbacka.se 

Rektor Christina Heed
0300-83 50 92
christina.heed@kungsbacka.se 

Fler kontaktuppgifter