Inflytande

Elever och föräldrar ska vara med och påverka utvecklingen i vår förskola och skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta.

Skolans elever kan påverka på klassråd, fritidshemsråd, matråd, elevråd och i skolvardagen.

Föräldrar kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta i föräldramöten och föräldraråd.

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär en möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.