Föräldrainflytande

Kungsbacka kommun arbetar för att skapa möjlighet för kommuninvånarna att ha inflytande över vår service genom att varje kontakt med en kommuninvånare ska präglas av en vilja att få veta vad han eller hon tycker och att varje medarbetare har ett öppet, professionellt och flexibelt förhållningssätt gentemot kommuninvånarna.

Om de inte löser problemet, eller om du vill prata med någon annan än lärare/pedagog ska du kontakta förskolechef eller rektor på förskolan/skolan.

Mer information om hur vi i Kungsbackas kommunala skolor arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan. På skolinspektionens hemsida finns också god information om skolans ansvar för att eleven ska få en bra utbildning och känna sig trygg i skolan.

Synpunkter och klagomål 

Skolinspektionens vägledning för elever