Matråd

Björkrisskolans matråd består av rektor, matpersonal och två elever ur varje klass. Barn och elever ska ges inflytande över deras skolmiljö. De ska fortlöpande stimuleras att ta aktiv del i arbetet med att vidareutveckla och hållas informerade i frågor som rör dem.

Matrådet träffas cirka tre gånger per termin.

På mötet finns en fast dagordning. Efter varje möte distribueras minnesanteckningarna på Unikum till alla klasser och föräldrar i bloggen. De sätts även upp på anslagstavlan på expeditionen.