Kontaktsida barn och elevhälsoteam

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till vår elevhälsa.

Rektor

Katarina Skoogsberg
0300 83 64 61 
katarina.skoogsberg@kungsbacka.se 

Rektor

Fredrik Höög
0300 83 50 92
fredrik.hoog@kungsbacka.se 

Skolsköterska

Jenny Murdvee 
0300 83 64 62
jenny.murdvee@kungsbacka.se

Kurator

Jenny Borgström
0300 83 64 07
jenny.borgstrom@kungsbacka.se

Skolpsykolog

Malin Dahlberg
0300 83 64 05
malin.dahlberg@kungsbacka.se

Specialpedagog

Eva Erlandsson
0300 83 64 14
eva.erlandsson@kungsbacka.se

Specialpedagog

Annika Björnhall
-
annika.bjornhall@kungsbacka.se

Logoped

Maria Wikström
0300 83  64 24
maria.wikstrom@kungsbacka.se