Kontaktsida barn och elevhälsoteam

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till vår elevhälsa.

Rektor

Katarina Skoogsberg
0300 83 64 61 
katarina.skoogsberg@kungsbacka.se 

Rektor

Christina Heed
0300 83 50 92
christina.heed@kungsbacka.se 

Skolsköterska

Svetlana Tollgren
0300 83 64 62
svetlana.tollgren@kungsbacka.se

Kurator

Jenny Borgström
0300 83 64 07
jenny.borgstrom@kungsbacka.se

Skolpsykolog

Malin Dahlberg vik Dennis Wigertz 
0300 83 64 05
malin.dahlberg@kungsbacka.se
dennis.wigertz@kungsbacka.se

Specialpedagog

Eva Erlandsson
0300 83 64 14
eva.erlandsson@kungsbacka.se