Skolutveckling Nya Zeeland

Annika Björnhall på skolan har fått stipendium för att åka till Nya Zeeland och studera deras skolsystem.

Annika kommer att vara där i 3 veckor för att besöka olika skolor och prata med bl a lärare och rektorer. Du kan följa hennes äventyr på hennes blogg:

Annikas Nya Zeelandsblogg