Barnkonventionen

Om oss

Björkris förskola har barn från 1-5 år. Björkrisskolan har från och med hösten 2019 elever från förskoleklass till årskurs 6. Björkris är en skola som består av tre olika verksamheter. Det är förskola, skola och fritidshem i ett gemensamt hus. Alla verksamheter har samma pedagogiska vision och grundsyn. Att arbeta med barnen från förskoleåldern och fram till och med årskurs fem skapar en skola utan övergångar och en trygghet för barn och elever.

Förskolan består av åtta barngrupper. Skolan har sex klasser och  två fritidshem. På fritidshemmen erbjuder vi elever, som behöver, omsorg före och efter skoltid.

Personalen arbetar i team. Team på Björkris förskola består av förskollärare och barnskötare. I skolan arbetar man i arbetslag de består av grundskollärare, förskollärare, fritidspedagoger och i vissa fall elevassistent.

På Björkris förskola arbetar vi med ett gemensamt förhållningssätt som bygger på relationell pedagogik. Relationell pedagogik är ett förhållningssätt där vi sätter relationerna i fokus och ser betydelsen av att interaktionen påverkar varn i deras utveckling och lärande. Förhållningssättet gör också att vi lägger lika stor vikt vid omsorg, fostran och lärande.

Vi arbetar aktivt mot all form av kränkande behandling och mobbning. Det är viktigt att vårdnadshavare är delaktiga i sina barns lärande, utveckling och uppförande. Vi vill även ge eleverna inflytande och ansvar för sitt eget lärande.

Björkris förskola och skola byggdes 2012.

Björkris miljö för lärande ska sträva efter att:

  • Ha en hög måluppfylllelse.
  • Skapa en dimension som är varm, vänlig och harmonisk.
  • Arbeta utifrån Relationell pedagogik med hjälp av de tre stöden: socialt, emotionellt och kognitivt.
  • Uppmuntra till relationsbyggande genom att skapa många möjligheter till möte.
  • Erbjuda parallella och samverkande upplevelser för alla fem sinnen som barn naturligt använder sig av i lek, lärande och utforskande.
  • Vara föränderlig och flexibel och ha en förmåga att kunna anpassas och förändras efter behov.
  • Uppmuntra till gemensamhet.
  • Uppmuntra konstruktion på olika plan.
  • Underlätta för dokumentation av barnens och pedagogernas lärande.