Bibliotek

Björkris har ett skolbibliotek som ligger i anslutning till huvudentrén. Vårt skolbibliotek är alltid öppet. Det bemannas en dag i veckan av bibliotekarie Linda Haraldsson.

Läsförståelse och skrivförmåga är avgörande för elevers utveckling och lärande. Skolbiblioteket är en viktigt del i detta arbete. I biblioteket finns böcker med text i olika svårighetsgrader från bilderböcker, första lästräningen till tonårsböcker. 

Klasserna har en stående tid i veckan i biblioteket tillsammans med bibliotekarien. Då får man lära sig bibliotekskunskap, låna böcker, läsa och ta del av boktips.

Förskolan använder biblioteket dels för att låna böcker, men också för att sitta och läsa tillsammans.