Betyg och bedömning

Tillsammans med eleven och vårdnadshavaren ska lärare en gång per läsår sammanställa en skriftlig individuell utvecklingsplan. Kravet på skriftlig plan gäller elever i grundskolan och grundsärskolan som inte får betyg, det vill säga årskurs 1-5. Den skriftliga planen innehåller omdömen och planering för fortsatt arbete mot läroplanens mål.

Från och med årskurs 6 får eleverna betyg i slutet av varje termin. Betyget är en sammanställning av elevens kunskaper och resultat. Kunskaper ska bedömas och betygsättas utifrån kunskapskraven.

Elevresultat

SIRIS är en webbplats där Skolverket har samlat information om skolors kvalitet och resultat. Det är Skolverkets sätt att göra den information som de samlar in eller själv producerar om skolors verksamhet och resultat lättåtkomlig för den som är intresserad. 

Elevresultat på webbplatsen SIRIS 

Mer information om betyg och bedömning