Undervisning i modersmål

Elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska hemma har rätt till undervisning i sitt modersmål. 

Modersmålsundervisning är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Grundläggande kunskaper krävs i språket. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Elever i grundskolan kan även få hjälp på sitt modersmål av en studiehandledare för att följa undervisningen, så kallad studiehandledning.

Läs mer om modersmålsundervisning och studiehandledning

Förstärkt modersmålsstöd i förskola och förskoleklass

Barn i förskola som har ett annat modersmål än svenska får stöd i att utveckla båda modersmålet och det svenska språket.

Förstärkt modersmålsstöd innebär att en modersmålslärare kommer till barnets förskola och deltar i den dagliga verksamheten och planerar aktiviteter tillsammans med förskolans personal.

Läs mer om förstärkt modersmålsstöd