Organisation

Förskolan och skolan i Björkris ligger i Pedagogiska Enhet Centrum.

Björkris förskola är organiserad i åtta barngrupper. Ansvarig är förskolechef Katarina Skoogsberg.

Avdelningarna heter:

 • Piaf
 • Dali
 • Da Vinci
 • Matisse
 • Boye
 • Linne
 • Vivaldi
 • Mozart

Björkrisskolan är organiserad i sex klasser och med två fritidshem. Ansvarig rektor för dessa klasser är Fredrik Höög.

 • F-1 Beskow
 • F-1 Bauer            
 • Årskurs 2
 • 3-4 Garbo            
 • Fritidshem Bauer
 • Fritidshem Beskow

Förvaltningen för Förskola & Grundskola