Organisation

Förskolan och skolan i Björkris ligger i Pedagogiska Enhet Centrum.

Björkris förskola är organiserad i åtta barngrupper. Ansvarig är rektor Katarina Skoogsberg.

Avdelningarna heter:

 • Piaf
 • Dali
 • Da Vinci
 • Matisse
 • Boye
 • Linne
 • Vivaldi
 • Mozart

Björkrisskolan är från och med hösten 2019 organiserad i tre arbetslag under skoltid med olika grupperingar för arbete och tre fritidshem. Ansvarig rektor för dessa klasser är Fredrik Höög.

Arbetslag skoltid

 • F-3 Beskow
 • F-3 Bauer
 • 4-6 Garbo

Fritidshem

 • Fritidshem F-2 Beskow
 • Fritidshem F-2 Bauer
 • Fritidshem 3-6 Garbo

Förvaltningen för Förskola & Grundskola