Synpunkter och klagomål

Att få synpunkter på vårt arbete hjälper oss att utveckla förskolan och skolan. Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter på det som händer i förskolan eller skolan. Du kan alltid vända dig till pedagogerna, mentor eller lärare.

Vi vill därför gärna att du kontaktar oss om du har klagomål eller synpunkter på det som händer i förskolan eller skolan. Du kan alltid vända dig till pedagogerna, mentor eller lärare.

Om de inte löser problemet, eller om du vill prata med någon annan än lärare/pedagog ska du kontakta förskolechef eller rektor på förskolan/skolan.

Mer information om hur vi i Kungsbackas kommunala skolor arbetar med synpunkter och klagomål hittar du via länken nedan. På skolinspektionens hemsida finns också god information om skolans ansvar för att eleven ska få en bra utbildning och känna sig trygg i skolan.

Synpunkter och klagomål 

Skolinspektionens vägledning för elever