Foto: Hanna Larsson

Fjärås Bräckaskolan

Fjärås Bräckaskolan är en F-5 skola som är vackert belägen på en ås, Fjärås Bräcka, med en hänförande utsikt över ängar och hav. Platsen har historia tillbaka till förhistorisk tid. Skolan ingår i pedagogiskt område Söder.

Kontakta gärna

Fjärås Bräckaskolan
0300-83 53 40
fjarasbrackaskolan@kungsbacka.se

Rektor Fjärås Bräckaskolan Blå, Katrin Andersson
0300-83 53 62
katrin.andersson@kungsbacka.se
Ansvarar för: Klass  F-Väst, 1-Natur, 1-Kartan, 1-Väst, 2-Natur, 2-Kartan, 3A, 3B, 3C, 3D samt Fritidshemmen Natur, Kartan, Väst och Kompassen.

Rektor Fjärås Bräckaskolan Gul, Susanne Lyckevall
0300-83 76 09
susanne.lyckevall@kungsbacka.se
Ansvarar för: Klass  F-Öst, F-Kartan, 2-Öst, 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D samt Fritidshemmen Öst och Klubben.

Rektor Fjärås Bräckaskolan Röd, Anders Norén
0300-83 53 04
anders.noren@kungsbacka.se
Ansvarar för: F-Nord, F-Syd, 1-Syd, 2-Nord samt fritidshemmen Nord och Syd.

Rektor Fjärås Bräckaskolan Röd, Anna Palmås
(är på Gällingeskolan heltid under läsåret 17/18)
0300-83 53 42
anna.palmas@kungsbacka.se

Fler kontaktuppgifter