Arbete mot mobbning, likabehandlingsplan

Alla skolor är skyldiga att ha en plan mot kränkande behandling. På denna sida hittar du Fjärås Bräckaskolans plan.

Syftet med en plan mot kränkande behandling är att förebygga och förhindra trakasserier och annan kränkande behandling i skolan.

Rektorer, lärare och elever ska hjälpas åt att ta fram en plan mot kränkande behandling för att skapa en trygg skolmiljö. I planen ska det ingå vad skolan ska göra för att alla elever ska behandlas på lika villkor oavsett kön, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, sexuell läggning eller funktionshinder.

Solstrålarna

I skolår 1-2 utses representanter för solstrålarna, en pojke och en flicka från varje klass som är skolans extra ögon. Solstrålarnas huvuduppgift är att säga till en vuxen om dom ser något som inte överensstämmer med skolans värdegrund.

Målet för solstrålarna är att:

  • ha uppsikt över att kamraterna har någon att leka med
  • ha uppsikt om någon är ledsen
  • gå till en vuxen om man ser att någon bråkar eller är elak mot sina kamrater.

Kamratstödjarna

Två elever från varje klass i årskurserna 3-5 har fått det stora förtroendet från sina klasskamrater att uppmärksamma om någon kamrat är ensam eller blir illa behandlad. Om detta händer ska de rapportera till någon vuxen.

Via länken nedan hittar du mer information om skolans ansvar och var du kan vända dig om du har frågor

Mobbning och trygghet