Elevråd

Varje klass har två representanter som kommer på elevrådets möten.
Dessa möten hålls en gång i månaden. Varje möte har tre fasta punkter:

  • Redovisa uppdrag från föregående möte, till exempel att ha frågat rektor eller vaktmästare om något.
  • Trygghet-Glädje-Arbetsro
  • Frågor och önskemål som representanterna har med från sina klassråd.

 

Utöver dessa punkter har vi ofta något annat som måste behandlas; till exempel en fråga som skall ut på remiss till klasserna.
Representanterna har alltså två uppgifter; dels att ta med frågor och önskemål från respektive klassråd, och dels att bolla frågor som kommit upp vidare till klasskamrater eller ansvarspersoner i till exempel skolledning, vaktmästeri eller skolmåltider. Representanterna sköter dessa uppgifter mycket väl, vilket gör att elevrådets demokratiska process är lätt att hålla vid liv.