Kontakta oss

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på skolan. Hittar du inte den du söker kan du alltid vända dig till vår expedition.

Besöksadress, telefon och e-post
Fjärås Bräckaskolan
Rossaredsvägen 626
439 72 Fjärås 
E-post: fjarasbrackaskolan@kungsbacka.se

Skolexpedition
Eva Hall 0300-835340                                                                                                  Monica Andersson 0300-837614

Expeditionen är bemannad måndag, tisdag, torsdag  7:00-15:30, onsdag 7:00-16.30 och fredag 7:00 -14:30                               

Rektor Katrin Andersson, Blå
Telefon: 0300-83 53 62
E-post: katrin.andersson@kungsbacka.se
Ansvarar för: Förskoleklass C, 1C, 2C, 3C, Förskoleklass D, 1D, 2D, 2E samt Fritidshem:  Fenix, Lilla Pegasus, Stora Pegasus och Castor Blå

Rektor Susanne Lyckevall, Gul
0300-83 76 09
E-post: susanne.lyckevall@kungsbacka.se
Ansvarar för: 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D samt Fritidshem: Vega Gul och Castro Gul

Rektor Anna Palmås, Röd
Telefon: 0300-83 53 42
E-post: anna.palmas@kungsbacka.se
Ansvarar för: Förskoleklass A, 1A, 2A, 3A, Förskoleklass B, 1B, 2B,                          Förskoleklass H samt Fritidshem: Polux, Lilla Orion, Stora Orion och Vega Röd

Verksamhetschef pedagogiskt område Söder

Annika Hellström
Telefon: 0300-83 47 71
E-post: annika.hellstrom@kungsbacka.se

Vaktmästare Micael Andersson
Telefon: 0300-83 53 46
E-post: micael.andersson@kungsbacka.se

Skolsköterska Marika Nygårds
Telefon: 0300-83 53 48
E-post: marika.nygards@kungsbacka.se

Skolsköterska Bettina Andersson                                                                                  Telefon 0729-953562
E-post: bettina.andersson@kungsbacka.se

Skolsköterska  Karin Ericsson                                                                                          Telfon: 0729-953562                                                                                                            E-post: karin.ericsson@kungsbacka.se                                                                         

Kurator Catharina Dotevall
Telefon: 0300-83 53 07
E-post: catharina.u.dotevall@kungsbacka.se

Psykolog Malin Lundin
E-post: malin.e.lundin@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 53 25

Logoped Mårten Bucht
E-post: marten.bucht@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 75 09

Kökschef Carina Gustafsson
Telefon: 0300-83 53 50
E-post: carina.gustafsson@kungsbacka.se

Fritids  Lilla Orion, årskurs FH, 1A
0300-835349 samt 0700-833572 ( endast sms)

Fritids Stora Orion, årskurs FA, 2A
0300-835354 samt 0700-833573 (endast sms)

Fritids Pollux, årskurs FB, 1B, 2B      
0300-835351, 0300-835355     

Fritids  Fenix, årskurs FC, 1C, 2C       
0300-835356, 0300-835361 samt  0700-833545 (endast sms)     

Fritids  Lilla Pegasus, årskurs FD + 2E                
0300-835352 

Fritids  Stora Pegasus,årskurs 1D + 2D                
0300-835353

Fritids Vega Gul, årskurs 4A, 4D, 5A, 5B och                                                                Vega Röd årskurs 3A, 3B
0300-837625 samt 0728-899687 (endast sms)

Fritids Castor Gul årskurs 4B, 4C, 5C, 5D                                                                      Castor Blå, årskurs 3C, 3D                                                                                                0300-835383                                                                                                                     

 

Föräldrarådet E-post: bracka.foraldrarad@gmail.com

Elevhälsoteam

Elevhälsoteamet leds av rektorn, för att komma kontakt med elevhälsan kontaktar rektorn se ovan.