Kontakta oss

På denna sida hittar du kontaktuppgifter till oss som arbetar på skolan. Hittar du inte den du söker kan du alltid vända dig till vår expedition.

Besöksadress, telefon och e-post
Fjärås Bräckaskolan
Rossaredsvägen 626
439 72 Fjärås 
E-post: fjarasbrackaskolan@kungsbacka.se

Skolexpedition
Eva Hall och Monica Andersson
0300- 83 53 40
Expeditionen är bemannad måndag - torsdag  7:00-16:00, fredag 7:00-13:00 

Rektor Katrin Andersson, Blå
Telefon: 0300-83 53 62
E-post: katrin.andersson@kungsbacka.se
Ansvarar för: Förskoleklass C, 1C, 2C, 3C, Förskoleklass D, 1D, 1E, 2D, 3D samt Fritidshem  C och Fritidshem D

Rektor Susanne Lyckevall, Gul
0300-83 76 09
E-post: susanne.lyckevall@kungsbacka.se
Ansvarar för: 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D samt fritidshem Atlas.

Rektor Anna Palmås, Röd
Telefon: 0300-83 53 42
E-post: anna.palmas@kungsbacka.se
Ansvarar för: Förskoleklass A, 1A, 2A, 3A, Förskoleklass B, 1B, 2B, 3B samt   Fritidshem A och Fritidshem B

Verksamhetschef pedagogiskt område Söder
Annika Hellström
Telefon: 0300-83 47 71
E-post: annika.hellstrom@kungsbacka.se

Vaktmästare Micael Andersson
Telefon: 0300-83 53 46
E-post: micael.andersson@kungsbacka.se

Skolsköterska Marika Nygårds
Telefon: 0300-83 53 48
E-post: marika.nygards@kungsbacka.se

Kurator Catharina Dotevall
Telefon: 0300-83 53 07
E-post: catharina.u.dotevall@kungsbacka.se

Psykolog Malin Lundin
E-post: malin.e.lundin@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 53 25

Logoped Mårten Bucht
E-post: marten.bucht@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 75 09

Kökschef Carina Gustafsson
Telefon: 0300-83 53 50
E-post: carina.gustafsson@kungsbacka.se

Fritids A1 Lilla Orion, årskurs F,1
0300-835349 samt 0700-833572 ( endast sms)

Fritids A2 Stora Orion, årskurs 2,3
0300-835354 samt 0700-833573 (endast sms)

Fritids B1 Lilla Pollux, årskurs F,2     
0300-835355

Fritids B2 Stora Pullux ,årskurs 1,3    
0300-835351  

Fritids C1 Lilla Fenix, årskurs F,1      
0300-835356 samt 0700-833545

Fritids C2 Stora Fenix, årskurs 2,3     
0300-835361

Fritids D1 Lilla Pegasus, F,2               
0300-835352 

Fritids D2 Stora Pegasus,1,3               
0300-835353

Fritids Atlas
0300-835383

Mail till fritidshemmen: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se. Vid mail, ange gärna i ämnesraden vilket fritidshem du vill komma i kontakt med.

Föräldrarådet E-post: bracka.foraldrarad@gmail.com

Kontaktsida elevhälsoteam

Här hittar du alla kontaktuppgifter till Fjärås bräckaskolans elevhälsoteam

Rektor Katrin Andersson
Telefon: 0300-83 53 62
E-post: katrin.andersson@kungsbacka.se

Rektor Susanne Lyckevall
0300-83 76 09
susanne.lyckevall@kungsbacka.se

Rektor Anna Palmås
Telefon: 0300-83 53 42
E-post: anna.palmas@kungsbacka.se

Skolsköterska Marika Nygårds
Telefon: 0300-83 53 48
E-post: marika.nygards@kungsbacka.se

Kurator Catharina Dotevall
Telefon: 0300-83 53 07
E-post: catharina.u.dotevall@kungsbacka.se

Psykolog Malin Lundin
E-post: malin.lundin@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 53 25

Logoped Mårten Bucht
E-post: marten.bucht@kungsbacka.se
Telefon: 0300-83 75 09

Specialpedagoger                                                                                                         Pernilla Kalin                                                                                                                    Epost:  pernilla.kalin@kungsbacka.se                                                                              Telefon 0300-83 76 34

Cajsa Fransson                                                                                                                  Epost: cajsa.fransson@kungsbacka.se                                                                              Telefon 0300-83 53 59

Speciallärare Kerstin Jönsson                                                                                            Epost: kerstin.jonsson@kungsbacka.se                                                                            Telefon 0300-837608                                                   

Målpedagog Monika Svahn                                                                                             Epost: monika.svahn@kungsbacka.se                                                                            Telefon 0703-11 27 58

Värdergrundspedagog Kinn Antonsson                                                                            Epost: kinn.antonsson@kungsbacka.se                                                                        Telefon 0300-83 76 32