Illustration av Fjärås Bräckaskola

Om oss

Fjärås Bräckaskolan är en F-5 skola med cirka 600 elever i verksamhet läsåret 21/22. Cirka 370 barn går på våra åtta fritidshem före och efter skolan. Eleverna kommer från ett stort geografiskt område i sydöstra delen av Kungsbacka kommun. Utöver sitt upptagningsområde rekryterar skolan ett antal elever från närliggande områden. Samarbete sker med fem förskolor och ett antal familjedaghem.

På platsen där skolan ligger har det funnits skola sedan 1835 och det äldsta skolhuset som fortfarande används är 110 år. Skolan är belägen på en ås, Fjärås Bräcka, med historia tillbaka till förhistorisk tid. Vi har en hänförande utsikt över ängar och hav.

Gemensam värdegrund

Sedan flera år arbetar vi målmedvetet med vår gemensamma värdegrund. Arbetet har mynnat ut i att barn, föräldrar och personal formulerat mål och förhållningssätt för hur vi vill att samvaron ska fungera. För att skapa trygghet vill vi att alla barn blir sedda och att alla barn är allas barn.

Trygghet -Glädje -Arbetsro

Respektera dig själv

Trygghet - jag får vara som jag är

Glädje- jag får lära mig saker

Arbetsro- jag gör mitt bäst

Respektera andra

Trygghet - jag är snäll mot mina kompisar och säger snälla saker

Glädje- jag välkomnar alla och låter alla vara med i leken

Arbetsro- jag lyssnar när andra pratar

Respektera egendom

Trygghet. jag veta att det finns vuxna som hjälper

Glädje- jag tar ansvar för vår skola och dess omgivning

Arbetsro- jag lyssnar när andra prata

 

Stort föräldraengagemang

Tillsammans med våra engagerade föräldrar i föräldrarådet arbetar vi för att skolan ska bli så bra som möjligt för barnen.