Om oss

Fjärås Bräckaskolan är en F-5 skola med cirka 600 elever i verksamhet våren 2018. Cirka 370 barn går på våra åtta fritidshem före och efter skolan. Eleverna kommer från ett stort geografiskt område i sydöstra delen av Kungsbacka kommun. Utöver sitt upptagningsområde rekryterar skolan ett 20-tal elever från närliggande områden. Samarbete sker med fem förskolor och ett antal familjedaghem.

På platsen där skolan ligger har det funnits skola sedan 1835 och det äldsta skolhuset som fortfarande används är 110 år. Skolan är belägen på en ås, Fjärås Bräcka, med historia tillbaka till förhistorisk tid. Vi har en hänförande utsikt över ängar och hav.

Gemensam värdegrund

Sedan flera år arbetar vi målmedvetet med vår gemensamma värdegrund. Arbetet har mynnat ut i att barn, föräldrar och personal formulerat mål och förhållningssätt för hur vi vill att samvaron ska fungera. För att skapa trygghet vill vi att alla barn blir sedda och att alla barn är allas barn.

Tillsammans har vi skapat begreppet vår Bräcka-SKATT som bygger på tre viktiga regler:

  • Respektera dig själv.
  • Respektera andra.
  • Respektera egendom och vår gemensamma miljö.

SKATT står för Samarbete-Kunskap-Ansvar-Trygghet-Tillit.

All personal har enats om visionen "ingenting är omöjligt".

För vårt värdegrundsarbete fick vi våren 2008 utmärkelsen SKOLA FÖR HÅLLBAR UTVECKLING.

Stort föräldraengagemang

Tillsammans med våra engagerade föräldrar i föräldrarådet arbetar vi för att skolan ska bli så bra som möjligt för barnen.