Barn- och elevhälsa

Arbete med barn- och elevhälsa är en del av förskolans och skolans lärandeuppdrag. Alla som arbetar i förskola och skola ansvarar för att barn och elever trivs, mår bra och är trygga.

Elevhälsoteamet på Fjärås Bräckaskolan

På Fjärås Bräckaskolan finns ett elevhälsoteam som tillsammans handleder och stödjer teamet den pedagogiska verksamheten. I elevhälsoteamet ingår skolsköterska, psykolog, kurator, talpedagog och specialpedagoger. Teamet leds av rektor.

Du hittar kontaktuppgifter till elevhälsoteamet under vår kontaktsida.

Skolsköterska och skolläkare

På Fjärås Bräckaskolan arbetar skolsköterskan Marika Nygårds- måndag till fredag.    Karin Ericsson -måndag. Vi har tillgång till skolläkare vid fyra fasta tillfällen per termin.

Via länken nedan hittar du information om hur skolsköterskan arbetar, regelbundna hälsobesök och vaccinationer.

Mer information om elevhälsa och stöd i grundskolan