Fritidshem

Fritidshem

Vi har 8 fritidshem på Fjärås Bräckaskolan, se kontaktinfo nedan.

Fritids Kartan 0300-83 53 53
E-post: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se


Fritids Kompassen 0300-83 53 49
E-post: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se


Fritids Natur 0300-83 53 54
E-post: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se


Fritids Nord 0300-83 53 51
E-post: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se


Fritids Syd 0300-83 53 52
E-post: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se


Fritids Väst 0300-83 53 55
E-post: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se


Fritids Öst 0300-83 53 56
E-post: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se


Fritids Klubben 0300-83 53 83
E-post: fjarasbrackaskolansfritidshem@kungsbacka.se

Vid mail, ange gärna i ämnesraden vilket fritidshem ditt barn tillhör.