Modersmål

Elever i grundskolan som har ett annat modersmål än svenska hemma har rätt till undervisning i sitt modersmål. 

Modersmålsundervisning är ett eget ämne och undervisningen följer kursplanen. Undervisningen är frivillig. Grundläggande kunskaper krävs i språket. Elever som talar ett nationellt minoritetsspråk behöver inte ha grundläggande kunskaper i språket.

Elever i grundskolan kan även få hjälp på sitt modersmål av en studiehandledare för att följa undervisningen, så kallad studiehandledning.

Läs mer om modersmålsundervisning och studiehandledning