Organisation

Fjärås Bräckaskolan är indelad i tre skolenheter: Bräckaskolan Gaia, Bräckaskolan Tellus, och Bräckaskolan Terra

Gaia 

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Gaia hör: Förskoleklass A, 1A, 1H, 2A, 3A, samt Fritids  Orion Blå och Orion Röd. 

Förskoleklass B, 1B, 2B, 3B, Fritids  Pollux, samt  fritids Herkuls Gaia                     

Tellus

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Tellus hör:  Förskoleklass C, 1C, 2C, 3C, samt Fritids  Fenix.

Förskoleklass D, 1D, 2D, 3D, 3E samt Fritids  Pegasus, samt Herkules Tellus

Terra 

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Terra hör: Klass 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, samt Fritids Herkules Terra

Pedagogiskt område Söder

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef.

Fjärås Bräckaskolan ingår i pedagogiskt  område Söder. Ansvarig verksamhetschef för Söder är Annika Hellström.

På sidan kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadresser till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola