Organisation

Fjärås Bräckaskolan är indelad i tre skolenheter: Röd, Blå och Gul .

Röd 

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Röd hör: Förskoleklass A, 1A, 2A, 3A, samt Fritids A (Lilla Orion och Stora Orion)

Förskoleklass B, 1B, 2B, 3B samt Fritids B (Lilla Pollux och Stora Pollux) 

Blå

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Blå hör:  Förskoleklass C, 1C, 2C, 3C, samt Fritids C  (Lilla Fenix och Stora Fenix), Förskoleklass D, 1D, 1 E, 2D, 3D, samt Fritids D (Lilla Pegasus och Stora Pegasus)

Gul 

Till Fjärås Bräckaskolans skolenhet Gul hör: Klass 4A, 4B, 4C, 4D, 5A, 5B, 5C, 5D, samt Fritids Atlas 

 

 

Pedagogiskt område Söder

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiskt område har en ansvarig verksamhetschef.

Fjärås Bräckaskolan ingår i pedagogiskt  område Söder. Ansvarig verksamhetschef för Söder är Annika Hellström.

På sidan kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadresser till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola