Vi bygger ut skolan

Fjärås Bräckaskolans byggs om och byggs till. Arbetet sker i två etapper. Första etappen beräknas stå klar höstterminen 2019. Hela skolan beräknas stå klar höstterminen 2020. Skolan ska då kunna ta emot 660 elever.

Under tiden rivning och nybygge sker kommer delar av skolan att vara en byggarbetsplats. Skolgården kommer delvis att vara avspärrad under byggtiden.

En del förändringar kommer att ske på skolan när vi pratar om lokaler. Förskoleklass till årskurs 3 kommer inte att påverkas, utan dessa kommer att gå kvar på skolan under byggarbetstiden.  

Under hösten 2017 fick de elever som började årskurs 4-5 och sin undervisning i pavijlonger som vi kallar Norra Bräckaskolan, dessa placeras vid Fjärås Fritidscenter.

Artiklar om Fjärås-Bräckaskolan

19 juni 2017

Fjärås Bräckaskolan byggs om och byggs till. Arbetet sker i två etapper. I startgroparna för en ny Fjärås Bräckaskola

18 oktober 2017

I mitten på oktober togs första spadtagen för nya skolan. Mer om det kan du läsa om här. Rejäla spadtag för nya Fjärås Bräckaskolan