Inflytande

Elever och vårdnadshavare ska vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättning för detta. Skolans elever kan påverka på klassråd, elevråd och i skolvardagen.

Vårdnadshavarna kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta på föräldramöten eller föräldraråd.

Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.