Elevråd

Elevrådet på Fjordskolan består av representanter från varje klass. Vi har ett elevråd för elever i åk 1-3 och ett för åk 4-6. Varje klass har klassråd regelbundet och klassrepresentanterna tar med sig frågor och information till elevrådet. Elevrådet träffas en gång varje månad.

Syftet med elevrådet är att eleverna skall känna sig delaktiga och ha inflytande i den dagliga verksamheten.

Exempel på frågor som tas upp kan vara:

  • Förslag på skolgårdsaktiviteter
  • Inköp av lekmaterial
  • Matsituationen
  • Regler