Föräldrainflytande

Fjordskolans föräldraförening är ett samarbetsforum för vårdnadshavare, pedagoger och skolledning. Här ges vårdnadshavarna möjlighet att göra sin röst hörd.