Årskurs 5

Just nu deltar alla våra 5:e klassare i tävlingen "På egna ben".

Tävlingen syftar till att barnen ska få lära sig mer om miljö och hälsa. Vi lär oss fakta, diskuterar och gör värderingsövningar och tränar på egna ställningstagande samt funderar över våra egna möjligheter att påverka och göra olika val.