Berättelsekartor

Just nu arbetar vi med berättelsekartor. Kartorna används för att bena ur en historia och klargöra vilka delar som är bärande i en berättelse. I kartan anges vem eller vilka historien handlar om, var den utspelas, vilket problem som dyker upp och vilken lösning problemet får. Med kartan blir det tydligt att det faktiskt finns ett någotsånär färdigt "recept" som alla författare av berättelser har att följa. 

Berättelsen kan vara bra att använda sig av när man ska återberätta en historia, och så småningom kan den bli ett verktyg inför det egna skrivandet av berättelser.