Experiment

Experiment

Förra veckan så gjorde vi i åk 4 experiment ifrån Vetenskapsfestivalen i Göteborg. Det var live laborationer som handlade om koldioxid.