Fritidsklubben

På klubben arbetar vi mycket utifrån elevernas intressen. Just nu är spelet "Among us" populärt. Här i konstnärligt uttryck.