Hällesö fritidshem

Mycket utevistelse och fysisk aktivitet ger gott välbefinnande. Goda kamratrelationer befrämjas genom rättvisa lagindelningar av eleverna själva.
- en blå sko sa att du ...