Kräftan 2

I Kräftan 2 har vi under vårterminen arbetat med rymden. Barnen har bl.a. lärt sig om jorden, solen och månens förhållande till varandra, månens olika faser, stjärnbilder, stjärnhimlens utseende vid olika tider på året. Vi har också funderat på hur vi själva tror att det ser ut i rymden.

Dessutom har vi lärt oss om årstidsväxlingar i naturen. Barnen har letat fakta, tagit ut nyckelord och skrivit en faktatext om en planet som han/hon var extra nyfiken på att lära sig mera om.