Musikundervisning

I musiken har eleverna i årskurs 4 lärt sig konstformen varieté.

Musikteori i årskurs 1 samt talangtävling i åk 5.

Mot slutet av terminen har eleverna sjungit julsånger och gjort fina luciaföreställningar.