Pedagoghundar på Fjordskolan

Här är vår nya pedagoghund Saga, som tillsammans med Marion arbetar hos oss på Fjordskolan. Saga tycker om att barnen läser för henne och hon tycker om att få uppdrag av barnen. Saga ger också barnen uppdrag att lösa. Det kan tex handla om multiplikationstabellen, problemlösning i matematik eller att hitta rätt begrepp i biologi. Saga är gärna utomhus i arbetet med barnen.

När det är dags för att starta ett nytt arbetspass så inleds det alltid med några kontaktövningar så att Saga vet vem det är hon ska arbeta tillsammans med. Därefter kan innehållet i arbetspasset variera.

Hundpedagog Mia med hundarna Kajsa och Märta fortsätter sitt arbete som tidigare.