Foto_Elise Holmberg Foto_Elise Holmberg Foto_Elise Holmberg Foto_Elise Holmberg

Brandutbildning

Denna veckan har all personal på Fjordskolan fått utbildning i brandkunskap.