Broköklubben

På broköklubben får eleverna arbeta med att ta eget ansvar. Vi vill ge eleverna möjlighet att själva få planera och genomföra aktiviteter med varandra. Därför arbetar vi med tema "Ansvar".Se vår film här.

Mål: Varje elev utövar successivt ett allt större inflytande över sin utbildning och det inre arbetet på fritids. (Lgr 11)

Genomförande: Eleverna får själva ansvara för att planera (ha möte, skriva protokoll över vad som ska ordnas och vem som ska göra vad) och genomföra (plocka fram och i ordning, berätta för kompisarna hur aktiviteten ska gå till och sedan plocka ordning efter aktiviteten).
Eleverna röstade fram de de aktiviteter som de själva fick skriva upp sig på att vara med och planera och sedan genomföra. Bland annat så fick de skriva upp sig på fotboll, pappersflygplan och disco.