Broköklubben

Varför har vi de aktiviteter vi har på klubben?

Är det vi vuxna som bestämmer allt som barnen ska arbeta med på fritidsklubben?

Eleverna har möjlighet att uppleva fritiden som meningsfull när verksamheten är trygg och stimulerande samt formas utifrån deras ålder, mognad, behov, intressen och erfarenheter. -Allmänna råd -2014:32

En förutsättning för att eleverna ska uppleva meningsfullhet är att de görs delaktiga och får inflytande över utformning av verksamheten. - Allmänna råd 2004:33