Om oss

Fjordskolan har elever från förskoleklass till år 6. Läsåret 2020-2021 har skolan cirka 420 elever fördelade på 17 klasser.

Vi har två fritidshem och en fritidsklubb. Här erbjuder vi elever omsorg före och efter skoltid.

På skolan arbetar grundskollärare, förskollärare, fritidspedagogeer och elevassistenter
Personalen arbetar i arbetslag för respektive årskurs eller fritidshem.

På Fjordskolan arbetar vi för att alla elever ska känna trygghet och arbetsglädje. Vi strävar efter ett gott samarbete med vårdnadshavarna för att tillsammans främja elevens utveckling av kunskaper och värden. Vi ger eleverna inflytande och ansvar för sitt eget lärande, för att utvecklas till kompetenta och ansvarskännande individer och medborgare. Pedagogerna på skolan arbetar med ett relationellt förhållningssätt som bäddar för god kommunikation och omsorg. På skolan arbetar en hög andel utbildade pedagoger.

Lokaler och utemiljö

Fjordskolan är byggd 1998 och består av sju hus; Ramnö, Brokö, Hällesö, Inre Lönn och Yttre Lönn är så kallade hemvisthus och innehåller klassrum och grupprum. Eleverna har idrott i Kalvö och på Rydet. Fjordskär är vår centralbyggnad med skolledning, personalrum, samlingslokal samt undervisning i slöjd. 

På Fjordskolan har vi en inbjudande gård med stora ytor. I närheten har vi en skolskog för undervisning och lek. Efter en kort promenad är vi vid havet där vi kan göra strandfynd, fiska krabbor eller bara njuta.