Pedagoghund

 

På Fjordskolan arbetar även två hundpedagoger tillsammans med sina hundar vissa dagar. Eleverna har möjlighet att träffa hund och lärare enskilt, i mindre grupp eller på rasten. Det kan handla om att läsa för hunden, att lösa matematiska klurigar tillsammans med hunden eller att träna sin social kompetens tillsammans med hunden. upplägget görs i samråd med ansvarig lärare och skolans elevhälsoteam.