Fritidshem

 

På Fjordskolan finns det två fritidshem och en fritidsklubb. Fritidshemmen inför läsåret 20/21 finns i våra hus Brokö och Hällesö som F-3 eleverna tillhör. 
Elever i årskurs 4 till 6 är välkomna till fritidsklubben i Ramnö.

Här kan eleverna med stort inflytande och delaktighet på ett kreativt sätt skapa en meningsfull fritid. Vi strävar efter en god balans mellan rekreation och undervisning.

  • Vi lär oss i vår miljö och dess närhet till havet och skogen. 

  • Vi använder skolans ute- och innemiljöer som inbjuder till olika typer av lekar och lärande.

  • På Fjordskolan arbetar många utbildade fritidspedagoger med fritidshemmets målstyrda undervisning