Kvalitetsarbete

Skolinspektionen (2019) bedömer att framtagna kvalitetskriterier uppfylls vid Fjordskolan Nidingen i följande utsträckning enligt beslutet:  

  • ”Rektorn leder och styr i hög utsträckning skolans utveckling”

  • ”Undervisningen främjar i hög utsträckning elevernas möjligheter att nå läroplanens mål avseende kunskaper och värden”

  • ”Skolan arbetar i hög utsträckning så att utbildningen präglas av trygghet och studiero så att eleverna kan ägna sig åt skolarbete”

  • ”Förutsättningar för att säkerställa likvärdigheten i bedömning och betyg ges i hög utsträckning”  

Via rubrikerna i vänsterspalten hittar du senaste resultat i enkäter till elever och vårdnadshavare.