Enkätresultat

Fjordskolan Kungen åk 2 elever

Fjordskolan Kungen åk 2 föräldrar

Fjordskolan Nidingen åk 5 elever

Fjordskolan Nidingen åk 5 föräldrar