Våra förbättringsområden

Vi kommer under läsår 2017/2018 fokusera på att systematiskt utveckla elevernas läs- och skrivförmåga i alla ämnen. Förskollärarna och lärarna kommer under läsåret arbeta med Skolverkets läslyft. Vår målsättning är att genom en mer strukturerad undervisning vidga elevernas förmåga att använda begrepp i olika sammanhang och att tolka och skriva texter inom olika genrer.

Fritidspedagogerna kommer under läsår 2017/2018 systematiskt arbeta med Skolverkets lärmodul för digitalisering för att stötta eleverna så att nätanvändningen blir så säker och trygg som möjligt.