Organisation

Fjordskolan är indelad i två skolenheter; Nidingen och Kungen.

Nidingen

Till Fjordskolans skolenhet Nidingen hör förskoleklasserna samt klasserna i årskurs 2, 4 och 6. Ansvarig rektor för dessa klasser är Wictoria Persson.

Kungen

Till Fjordskolans skolenhet Kungen hör klasserna i årskurs 1, 3 och 5.  Ansvarig rektor för dessa klasser är Ylla Hinsch.

Pedagogiskt område Norr

Kungsbacka kommuns kommunala skolor är indelade i tre pedagogiska områden, Norr, Centrum och Söder. Varje pedagogiska område har en ansvarig verksamhetschef. 

Fjordskolan ingår i pedagogiskt område Norr. Ansvarig verksamhetschef för Norr är Tommy Korsell.

På sidan Kontakta oss hittar du samtliga kontaktuppgifter och besöksadress till skolan.

Förvaltningen för Förskola & Grundskola