Undervisning

Fjordskolan erbjuder en strukturerad och varierad undervisning där syfte och mål framgår. Lärarna har höga förväntningar på eleverna genom att stimulera, utmana och anpassa undervsningen. På skolan har vi enats kring en gemensam struktur för start och avslut på lektionerna som eleverna kan känna sig trygga med oberoende vilken lärare som undervisar. Kooperativa strukturer som främjar samlärandet är en form av lärande som används i undervisningen.