Välkomna till Frillesåsskolan

Frillesåsskolan ligger mitt i Frillesås samhälle. Skolan är byggd efter principen "skolby". Skolgården är vacker och luftig med mycket grönska som ramar in de olika husen.

Frillesåsskolan är en F-9 skola. Totalt går det 556 elever på skolan. Till skolans enhet hör också fritidshem, fritidsklubb samt nio förskoleavdelningar.

Sex skolor ingår i pedagogisk enhet Söder: Frillesåsskolan, Åsa Gårdsskola, Åsaskolan, Bräckaskolan, Gällingeskolan och Smedingeskolan.