Inflytande

Elever och föräldrar ska få vara med och påverka utvecklingen på vår skola. Genom dialog och samverkan på olika nivåer skapar vi förutsättningar för detta. Skolans elever kan påverka på klassråd, fritidshemsråd, matråd, elevråd och i skolvardagen.

Föräldrar kan påverka genom att ta kontakt med personalen och genom att delta i föräldramöten och föräldraråd. Att svara på vår föräldra- och elevenkät är också ett sätt att vara med och påverka. Utvecklingssamtalen innebär en möjlighet till inflytande och påverkan på det egna lärandet.

Föräldraråd

På Frillesåsskolan har vi ett gemensamt  föräldraråd för alla tre verksamhetsdelar; förskolan, F-3 samt 4-9. Vi träffas kvällstid 3 gånger per termin. I föräldrarådet är det valda representanter från de olika verksamhetsdelarna som deltar, pedagoger samt ledningen.

En dagordning med tillhörande kallelse läggs ut på respektive verksamhets Unikum och protokollen läggs ut på hemsidan efter varje möte. Punkter som kommer upp kan vara utomhusmiljö, trafik, organisation, skolavslutningar med mera.

 Protokoll Föräldraråd 170926

Protokoll Föräldraråd 171130

Protokoll Föräldraråd 180130

Bilaga till förslag på uteaktiviteter

Protokoll föräldraråd 180607.docx

 Protokoll föräldraråd 181011.docxF

Frillesåsskolan- föräldrarråd 2018 10 11.pptx

Föräldraråd 181128

Elevråd

Frillesåsskolan har tre elevråd. Ett för årskurs 1-3, ett för årskurs 4-6 och ett för årskurs 7-9.

Här ligger elevernas delaktighet i fokus. De är med och påverkar sin
skolsituation genom att först i klass ta upp saker som är viktiga och sedan ta
med detta till elevrådet. Elevrådet leds av pedagoger och rektorer.

Punkter som kommer upp kan till exempel vara rastverksamhet, uteleksaker, gemensamma regler och hur vi ska lägga upp olika gemensamhetsdagar