Elevhälsoteamet

Barn- och elevhälsoteamet

Rektor för Barn- och elevhälsan Annsofie Nelje
0300-836901
annsofie.nelje@kungsbacka.se

Rektor åk 4-9 Chamilla Alnäng
0300-836903
chamilla.alnang@kungsbacka.se

Rektor åk F-3 Maud Wilhelmsen
0300-836902
maud.wilhelmsen@kungsbacka.se

Förskolechef Angelica Stäring
0300-836909
angelica.staring@kungsbacka.se

Maja Grunditz, kurator
0300-836905
maja.grunditz@kungsbacka.se

Annika Borgström, skolsköterska
0300-836904
annika.borgstrom@kungsbacka.se

Ulla Hansson, psykolog
0300-836906
ulla.hansson@kungsbacka.se

Sissi Johansson, specialpedagog
0300-836945
sissi.johansson@kungsbacka.se

Cecilia Johansson, specialpedagog
0300-836941
cecilia.t.johansson@kungsbacka.se

Line Borgstrand, specialpedagog
0300-836946
line.borgstrand@kungsbacka.se

Ulrika Lindqvist, logoped
0300-833705
ulrika.lindqvist@kungsbacka.se